Ikke-teknisk prøve 2024-04-18


1. Effekt måles i?




2. Modstand måles i?




3. Hvilket af de viste frekvensområder ligger i et amatørradiofrekvensbånd i Danmark?




4. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?




5. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?




6. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?




7. Hvilken af nedenstående transmissionslinjer er et koaksialkabel?




8. Du lytter på 145,600 MHz, som er en repeaters udgangsfrekvens. Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at anvende denne repeater?




9. UHF radiobølger kan til tider modtages, selv om der ikke er direkte sigt mellem sende-
og modtageantenne i f.eks. en by. Hvordan kan det lade sig gøre?




10. Jævnstrøm betegnes?




11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?




12. Hvilken Q-kode anvendes til at spørge, hvem der kalder dig?




13. Hvorfor er det vigtigt at lytte på frekvensen, før man kalder CQ?




14. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?




15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?




16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?




17. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?




18. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?




19. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo - kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?




20. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?




This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!



Back to Top