Ikke-teknisk prøve 2024-04-24


1. Hvad måles i volt?
2. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
3. Hvad er lysnettets effektiv-spænding i Danmark?
4. Hvordan beskytter en HPFI-afbryder mod, at man får et livsfarligt elektrisk stød?
5. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
6. Hvor mange dipoler findes der i en fire-element Yagi-Uda antenne?
7. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?
8. Hvad forstår man ved at etablere radiokontakt?
9. Jævnstrøm betegnes:
10. Forkortelsen for "megahertz" er:
11. En 2 meter amatørsender forstyrrer et musikanlæg. Hvad kan man gøre for at fjerne forstyrrelserne?
12. Hvad er Q-koden for "Skift til en anden frekvens"?
13. Ved etablering af en forbindelse skal man...
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
17. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
18. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top