Ikke-teknisk prøve 2024-04-27


1. Frekvens måles i:
2. I hvilken af ITU's Radio Regioner ligger Danmark?
3. Hvad anvendes et HPFI-relæ til?
4. Hvad er forskellen på et tørbatteri og en akkumulator?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


8. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elementers Yagi-Uda antenne?
9. Hvad forstår man ved at etablere radiokontakt?
10. Strøm måles med et:
11. Kan man ved anvendelse af amatørradio-frekvensbånd over 50 MHz komme til at forstyrre en nabos TV modtagelse?
12. Hvilken Q-kode anvendes for at spørge "hvad er din position?"
13. Q-koden QRT betyder:
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
17. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
18. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
19. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top