Ikke-teknisk prøve 2017-07-27


1. Ampere er måleenheden for:
2. Hvilket af de viste frekvensområder ligger i et amatørradiofrekvensbånd i Danmark?
3. I hvilken af ITUs radio regioner ligger Danmark?
4. Hvordan beskytter en HPFI-afbryder mod, at man får et livsfarligt elektrisk stød?
5. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
6. Figuren viser en principtegning af en antenne af typen:


7. Hvad er et multimeter (universalinstrument)?
8. Du lytter på 145,600 MHz, som er en repeaters udgangsfrekvens. Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at anvende denne repeater?
9. UHF radiobølger kan til tider modtages, selv om der ikke er direkte sigt mellem sende- og modtagerantenne i f.eks. en by. Hvordan kan det lade sig gøre?
10. Strøm måles med et:
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Hvad er Q-koden for "Skift til en anden frekvens"?
13. Har du som radioamatør-bruger tavshedpligt i forhold til amatørradio-korrespondance?
14. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
17. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo, kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
18. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top