Ikke-teknisk prøve 2018-05-15


1. Frekvens måles i:
2. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
3. I hvilken af ITUs Radio Regioner ligger Danmark?
4. Hvad anvendes et HPFI-relæ til?
5. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
6. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
7. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


8. Du lytter på 145,600 MHz, som er en repeaters udgangsfrekvens. Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at anvende denne repeater?
9. UHF radiobølger kan til tider modtages, selv om der ikke er direkte sigt mellem sende- og modtageantenne i f.eks. en by. Hvordan kan det lade sig gøre?
10. Jævnstrøm betegnes:
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Hvilken Q-kode anvendes til at spørge, hvem der kalder dig?
13. Ved etablering af forbindelse skal man...
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
15. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
17. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
18. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
19. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørbånd?
20. Hvad er QSL-kort?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top