Ikke-teknisk prøve 2019-04-09


1. Hvilket bogstav bruger vi for enheden spænding?
2. Modstand måles i:
3. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
4. Hvad er forskellen på et tørbatteri og en akkumulator?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elements Yagi-Uda antenne?
8. En kvartbølge ground-plane antenne til 145 MHz er anbragt i toppen af en 10 meter høj antennemast.Hvad kan antennens jordplan bestå af?
9. Hvad er en ring-QSO?
10. Forkortelsen for "megahertz" er:
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Hvad er Q-koden for "Skift til en anden frekvens"?
13. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af STEVNS?

14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
17. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
18. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
19. Må man anvende CQ kald i alle amatørfrekvensbånd?
20. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top