Ikke-teknisk prøve 2020-05-23


1. Effekt måles i?
2. Hvad er det mest anvendte amatør-radio præfiks i Danmark?
3. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
4. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?
5. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
6. En kvartbølge ground-plane antenne til 145 MHz er anbragt i toppen af en 10 meter høj antennemast. Hvad kan antennens jordplan bestå af?
7. Hvor mange dipoler findes der i en fire-element Yagi-Uda antenne?
8. UHF radiobølger kan til tider modtages, selv om der ikke er direkte sigt mellem sende- og modtageantenne i f.eks. en by. Hvordan kan det lade sig gøre?
9. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
10. Jævnstrøm betegnes:
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Q-koden "QTH" angivet ved det fonetiske alfabet er:
13. Hvilken Q-kode anvendes til at spørge, hvem der kalder dig?
14. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
17. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
18. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
19. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo, kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
20. Hvad er QSL-kort?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top