Ikke-teknisk prøve 2020-08-16


1. Hvilket bogstav bruger vi for enheden spænding?
2. Frekvens måles i:
3. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
4. Hvad er lysnettets effektiv-spænding i Danmark?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elements Yagi-Uda antenne?
7. Hvilken antennetype er en Yagi-Uda antenne?
8. UHF radiobølger kan til tider modtages, selv om der ikke er direkte sigt mellem sende- og modtageantenne i f.eks. en by. Hvordan kan det lade sig gøre?
9. Hvordan måler man almindeligvis elektrisk modstand?
10. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
11. En 2 meter station forstyrrer et TV, selv om TV'et ikke er tilsluttet antennekablet. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelsen?
12. Hvad er den operationelle forkortelse for "please" (vær så venlig)?
13. Hvilket frekvensområde er forbeholdt amatørradiotrafik?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
17. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
18. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
19. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiobånd?
20. Hvad er QSL-kort?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top