Ikke-teknisk prøve 2019-04-04


1. Hvad er enheden for elektrisk strøm?
2. Hvad er det mest anvendte amatør-radio præfiks i Danmark?
3. Hvilket af de viste frekvensområder ligger i et amatørradiofrekvensbånd i Danmark?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
7. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


8. Du lytter på 145,600 MHz, som er en repeaters udgangsfrekvens. Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at anvende denne repeater?
9. Hvad er et multimeter (universalinstrument)?
10. En 2 meter amatørsender forstyrrer et musikanlæg. Hvad kan man gøre for at fjerne forstyrrelserne?
11. Hvordan staver man BIL ved hjælp af det fonetiske alfabet?
12. Hvilken Q-kode anvendes til at fortælle, at en amatørradiostations udsendelse forstyrres?
13. Hvad er det internationale nødsignal på telefoni?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
16. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
17. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
18. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
19. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter. Du benytter radiostation OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top