Strømforsyning og sikkerhed


1. Hvad kendetegner et tørbatteri?

a) Afgiver jævnspænding og kan kun bruges en gang
b) Afgiver jævnspænding og kan oplades igen og igen
c) Afgiver vekselspænding
d) Afgiver højspænding
2. Hvad kendetegner en akkumulator?

a) Afgiver jævnspænding og kan kun bruges en gang
b) Afgiver jævnspænding og kan oplades igen og igen
c) Afgiver vekselspænding
d) Afgiver højspænding
3. Hvad kendetegner lysnettet?

a) Afgiver 110 V AC
b) Afgiver 230 V DC
c) Afgiver 230 V AC
4. Hvordan kan lysnettets 230 V AC anvendes i et apparat, som kræver 12 V DC?

a) Man indsætter en spændingsdeler
b) Man transformerer 230 V AC til 12 V AC
c) 230 V AC transformeres ned, ensrettes og udglattes til 12 V DC
d) Man indsætter en modstand i serie
5. Et CE-mærket apparat kortsluttes. Hvad bør der ske af hensyn til sikkerheden?

a) Apparatets advarselslampe lyser
b) Apparatets sikring springer og afbryder strømmen
c) Apparatet bliver varmt
d) Nogle komponenter overophedes
6. Hvilken af disse spændinger er farlig for mennesker?

a) 1,5 V DC
b) 12 V AC
c) 13,8 V DC
d) 230 V AC
7. Hvilken spænding er der i en almindelig stikkontakt?

a) 90 V DC
b) 110 V AC
c) 230 V AC
d) 400 V AC
8. Hvad kan der i værste fald ske med en person, som får strøm gennem kroppen?

a) Det kildrer i fingrene
b) Han må være sygemeldt i op til 14 dage
c) Hjerte- eller lungefunktionen kan standse
d) Skaden anmeldes til arbejdstilsynet
9. Et elektrisk apparat, som tilsluttes lysnettet, skal være mærket med:

a) EF-mærket
b) CE-mærket
c) FCC-mærket
10. Hvordan fungerer et fejlstrømsrelæ (HFI-afbryder eller HPFI-afbryder)?

a) Relæet beskytter mod overspænding
b) Relæet afbryder strømmen hvis den løber fra lysnet til jord fx gennem en person
c) Relæet skal afprøves mindst 1 gang om året.
d) Relæet skal installeres og godkendes af en autoriseret elinstallatør
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top